Tuva_2571B_test

Foto: Jan Alsaker

Designer

Tuva Løyning

Tuva jobber mye med bøker, grafiske profiler og illustrasjon. Hun er utdannet i Oslo og Milano.

Mobil: 922 47 169
Epost: tuva.loyning@melkeveien.no