FONTDESIGN

Gjensidige

Gjensidige trengte en font som kunne dekke alle deres typografiske behov. I tillegg til å bygge for mye i bredden, hadde den gamle fonten en del optiske problemer som gikk ut over lesbarheten i små størrelser. Det var også behov for kyrillisk da Gjensidige i tillegg til Norge, Sverige og Danmark har kontorer i Estland, Latvia og Litauen. Fonten rulles sakte men sikkert ut og blir å se mer og mer fremover. 

Utviklet i samarbeid med Chester Jenkins.

Gjensidige Forsikring