ILLUSTRASJON

Gode vaner for god helse

Illustrasjoner til «samtaleverktøy» for helsestajoner og skolehelsetjenesten. Et verktøy som skal gjøre det enklere for helsesøstre og annet helsepersonell å snakke med barn og foreldre om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet.

KREFTFORENINGEN