Gjensidige

Vi har utvilklet ny profilfont for Gjensidige Forsikring. Som vanlig i samarbeid med Chester Jenkins. Se mer under Prosjekter.