Bivrost Cask Aquavit

Illustrasjon til etiketter for Bivrost Cask Aquavit. Gjort på oppdrag fra Tank Design Tromsø som har designet etikettene. Skål!