Urmaker Bjerke

Vi har tegnet ny logo for Urmaker Bjerke, på oppdrag fra Dinamo som har designet identiteten. Logoen er en nytegning av den gamle signaturen.