Minde

Bokstavene vi tegnet for Minde sjokolade, observert i sitt rette element.