Komponistforeningen

Komponistforeningen fyller 100 år i 2017. Vi har hjulpet til med ny identitet.