Rammeavtale med Helse Sør-Øst!

1. september 2015 gikk oppstarten av en ny og viktig rammeavtale for Helse Sør-Øst. Med Melkeveiens lange erfaring med de regionale helseforetakene, kan vi være med og videreføre et stort kreativt og systematisk arbeid med helserelatert visuell kommunikasjon. Det var vi som designet den visuelle identeten til de regionale helseforetakene.