eye

Fin artikkel i Grafik av Luke Tonge, om eye’s cover for «the brand madness special issue» hvor logoen vi tegnet var relativt sentral.