Prøvetrykk

Nøye gjennomgang av prøvetrykkene på boka Jazz, for Nasjonalbiblioteket. Det ser lovende ut.