To gode naboer

Stian og Simen (tror vi), monterer kjøkken (tror vi).