R.I.P.

Av og til skjer det. Datautstyr man liker godt dør brått og uventet. I visse tilfleller står de også i fare for å dø ut. Da gjelder det å sikre seg.