Hva spiser verden?

Vi har vært med å gi grafisk form til fotoutstillingen Hva spiser verden? Her inviteres du inn på kjøkkenet til familier fra hele verden, inkludert Norge, og vi ser hvordan maten vi spiser virker inn på vårt felles miljø og klima.
Nobel fredssenter – Hva spiser verden? Fotograf Peter Menzel og skribent Faith D’Aluisio fra USA. 27. SEPT 2013-23. FEB 2014.