Tape

Vi skulle gjerne hatt et par ruller av denne. På den annen side har vi ingenting å tape.