Harry Potter

Vi har laget de norske omslagene til Harry Potter-bøkene. Titlene er tegnet med kulepenn og Tipp-Ex.