MINIPROFIL

Landbrukssamvirke

Vi har utviklet ny logo og mini-profil for Norsk Landbrukssamvirke. I likhet med Norsk Landbrukssamvirke, består logoen av 16 deler/enheter som utgjør en helhet. Ved å leke litt med fargene i symbolet kan man få frem forskjellige temaer.

NORSK LANDBRUKSSAMVIRKE