LOVLIG DELING

Verdimerke

Merket skal brukes som et slags svanemerke for lovlig kopiering både digitalt og på papir.

Om Kopinoravtalen:
Deling av kunnskap og informasjon er viktig for alle bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Kopinoravtalen legger til rette for enkel og lovlig deling, både digitalt og på papir. Med avtalen kan bedriften konsentrere seg om sine oppgaver, mens Kopinor tar seg av rettighetene og betalingen til opphavsmenn og utgivere. Respekt for opphavsrett sikrer dermed at de som skaper kultur og kunnskap, får betalt. En bedrift som tar samfunnsansvar har konkurransefortrinn i dagens informasjonssamfunn. Med Kopinoravtalen får bedriftene – som et symbol og en påminnelse – rett til å bruke Kopinors rettighetsmerke for lovlig deling.

KOPINOR