Festning

Nasjonale Festningsverk

Font tegnet for Nasjonale Festningsverk i forbindelse med utviklingen av den grafiske profilen. Fonten er basert på metallsjablonger tidligere brukt i forsvaret.