IDENTITET

Hanske-Hallén

Vi er stolte av å ha laget ny logo og grafisk profil for Hanske-Hallén. Løsningen er inspirert av funn vi gjorde da vi fikk lete i nesten 200 års historie. Det hele startet i 1822 av Jöns Christian Hallén. Etterhvert ble det anlagt eget garveri på Grünerløkka med over 100 ansatte. Hanske-Hallén har i dag bare ett utsalg i Roald Amundsens gate 6, ved Nationaltheatret. Der har de holdt til fra bygget var nytt i 1936. Tidligere har familien blant annet hatt butikker på Stortorvet, i Bogstadveien, i Thorvald Meyers gate, i Brugata, på Paléet og i Rådhuspassasjen, men også i Stavanger og Moss.

HANSKE-HALLÉN